Mẫu card visit đẹp xu hướng năm 2021

Một tấm danh thiếp chuyên nghiệp sẽ thể hiện được vị trí cũng như con người của bạn của doanh nghiệp bạn. 

Một thiết kế danh thiếp hợp xu hướng sẽ càng tăng thêm giá trị cho thương hiệu của bạn. 

Sau đây In Bảo Minh sẽ gửi tới bạn một số mẫu card visit đẹp xu hướng năm 2021

DANH MỤC

Hỗ trợ đặt hàng

Phan Thị Ngát

Phan Thị Ngát

Phan Thị Ngát0123456789Phan Thị Ngát0123456789
Phan Thị Ngát 2

Phan Thị Ngát 2

Phan Thị Ngát 20123456789Phan Thị Ngát 20123456789
Phan Thị Ngát 3

Phan Thị Ngát 3

Phan Thị Ngát 30123456789Phan Thị Ngát 30123456789
Phan Thị Ngát 4

Phan Thị Ngát 4

Phan Thị Ngát 40123456789Phan Thị Ngát 40123456789